Base description which applies to whole site

99. Onverdeeld

Artikel

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor onvoorziene uitgaven, loon- en prijsbijstelling.

Tabel 3.99.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 99 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Verplichtingen

0

69.761

188.573

165.908

134.381

140.839

123.722

Uitgaven

0

66.772

188.573

165.908

134.381

140.839

123.722

               

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

               

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

               

Onvoorzien

0

66.772

188.573

165.908

134.381

140.839

123.722

waarvan programma

0

60.552

180.378

158.812

127.774

136.117

119.779

waarvan apparaat

0

6.220

8.195

7.096

6.607

4.722

3.943

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

Toelichting

De grondslag van dit artikel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Op dit artikel staan middelen gereserveerd die op een later moment nog uitgedeeld moeten worden als de precieze invulling en voorwaarden bekend zijn. Dit betreft onder andere middelen voor loondoorbetaling bij ziekte, VOI (Verander Opgave Inburgering) en het breed offensief.

Licence