Base description which applies to whole site
+

Artikel 6: Nog onverdeeld

Niet-beleidsartikel 6 nog onverdeeld

Bedragen in EUR 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

0

5.270

3.027

20.871

51.686

88.154

120.346

Uitgaven:

             

Uitgaven totaal

0

5.270

3.027

20.871

51.686

88.154

120.346

6.1

nog onverdeeld (HGIS)

0

5.270

3.027

20.871

51.686

88.154

120.346

Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota. Op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt het HGIS non-ODA budget geindexeerd en uitgekeerd via het artikel nog onverdeeld. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om ten behoeve van de HGIS jaarlijks de loon- en prijsbijstelling voor het eigen apparaat te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken.

Licence