Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

                   

Verplichtingen

4.242.634

0

4.242.634

10.438

4.255.298

‒ 133.995

‒ 46.943

‒ 28.168

‒ 65.540

                   

Uitgaven

631.224

0

631.224

‒ 42.223

589.001

1.971

11.627

18.945

12.647

                   

Verwerving

                 

Opdrachten

740.426

0

740.426

‒ 159.914

580.512

‒ 134.971

‒ 67.134

‒ 54.634

‒ 91.974

Verwerving: voorbereidingsfase

64.510

0

64.510

‒ 22.717

41.793

‒ 22.259

6.015

4.655

‒ 20

Verwerving: onderzoeksfase

224.134

0

224.134

‒ 212.185

11.949

‒ 132.793

‒ 66.638

‒ 89.509

‒ 102.999

Verwerving: realisatie

451.782

0

451.782

74.988

526.770

20.081

‒ 6.511

30.220

11.045

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

148.995

0

148.995

‒ 1.962

147.033

3313

3305

3312

3338

Instandhouding Materieel

148.995

0

148.995

‒ 1.962

147.033

3313

3305

3312

3338

                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 258.197

0

‒ 258.197

119.653

‒ 138.544

133.629

75.456

70.267

101.283

                   
                   

Ontvangsten

9.600

0

9.600

0

9.600

84

84

84

84

Overige ontvangsten materieel

9.600

0

9.600

0

9.600

84

84

84

84

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor maritiem materieel zijn met € 10,4 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase van maritiem materieel is met € 22,7 miljoen verlaagd. Dit is onder andere te verklaren door een herfasering voor het project 'Self Propelled Variable Depth Sonar (SPVDS)' (onderdeel van de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit), waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.

Verwerving: onderzoeksfase

De onderzoeksfase van maritiem materieel is met € 212,2 miljoen verlaagd. Dit is met name te verklaren door een herfasering van de kasreeksen van de projecten voor de vervanging M-fregatten en de onderzeeboten waarbij middelen uit 2021 zijn doorgeschoven naar latere jaren.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van maritiem materieel is met € 75,0 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het adminstratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan. Het betreft hier onder andere het project «vervanging M-fregatten» (+ € 10,8 miljoen) en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10 miljoen is.

Over- en onderprogrammering

Als gevolg van alle aanpassingen die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op maritiem materieel met € 119,7 miljoen verlaagd. Met deze aanpassing zijn de projecten op basis van de meest actuele ramingen in het juiste kasritme gezet.

Licence