Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Land Materieel

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

                   

Verplichtingen

1.149.905

0

1.149.905

73.020

1.222.925

‒ 49.341

‒ 100.847

84.688

179.194

                   

Uitgaven

605.553

0

605.553

28.541

634.094

‒ 15.297

506

29.962

39.940

                   

Verwerving

                 

Opdrachten

529.403

0

529.403

25.327

554.730

9.208

‒ 69.354

94.914

164.018

Verwerving: voorbereidingsfase

14.887

0

14.887

‒ 3.745

11.142

‒ 4.306

‒ 114.396

‒ 103.192

‒ 46.630

Verwerving: onderzoeksfase

5.358

0

5.358

‒ 1.148

4.210

1.914

23.663

87.512

93.912

Verwerving: realisatie

509.158

0

509.158

30.220

539.378

11.600

21.379

110.594

116.736

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

241.834

0

241.834

5.227

247.061

5.429

5.023

4.643

4.577

Instandhouding Materieel

241.834

0

241.834

5.227

247.061

5.429

5.023

4.643

4.577

                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 165.684

0

‒ 165.684

‒ 2.013

‒ 167.697

‒ 29.934

64.837

‒ 69.595

‒ 128.655

                   
                   

Ontvangsten

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 73,0 miljoen verhoogd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van land-materieel is met € 30,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan (DLP). Het betreft hier onder andere de projecten «Midlife Update CV90» (+ € 84,4 miljoen), «CBRN-materieel» (+ € 14,3 miljoen), «Vervanging bergingsvoertuig IGV» (CV90) (- € 10,5 miljoen), «C-IED Block III» (- 12,0 miljoen), «CBRN-maskers» (- € 12,9 miljoen) en «Midlife Update Fennek» (- € 24,9 miljoen).

Daarnaast is budget toegevoegd aan de bandbreedte projecten van de KMar, onder andere als gevolg van interdepartementale overboekingen van Justitie & Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) (bewaken & beveiligen van € 1,9 miljoen en het multidisciplinair interventieteam (MIT) à € 1,4 miljoen), de implementatie van het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,7 miljoen) en van Binnenlandse zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 3,0 miljoen).

Instandhouding Materieel

In totaal is het budget voor instandhouding materieel met € 5,2 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk te verklaren door de beschikbaar gestelde prijsbijstelling van € 5,3 miljoen voor de instandhouding van landmaterieel.

Licence