Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Land materieel

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 225,5 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

De realisatie van de verplichtingen voor verwerving in land materieel is € 155,7 miljoen lager dan begroot ten tijde van de tweede suppletoire begroting. De overeenkomsten SPIKE / GILL anti-tank-wapensystemen van € 46 miljoen zijn niet eind december 2021, maar januari 2022 getkend. Van de contracten voor het project Verwerving Precision Guided Ammunition van € 38, voor het project Collectieve en Individuele CBRN-bescherming van € 15 miljoen voor tenten voor collectieve CBRN-bescherming voor geneeskundig gebruik en voor CBRN-pakken voor het project Groot Pantserwielvoertuig Boxer voor € 14 miljoen is de ondertekening doorgeschoven naar 2022. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van vele kleine afwijkingen bij diverse projecten.

De landmacht is voor € 69,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan voor instandhouding dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door € 25,2 miljoen lagere verplichtingen bij de Infanterie gevechtsvoertuigen CV90), € 17,2 miljoen bij de klein kaliber wapens en € 8,4 miljoen bij contracten voor de inhuur van tenten. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van vele kleine afwijkingen.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 26,0 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Dit is voornamelijk te verklaren door de lagere realisatie van de instandhoudingsuitgaven. Het betreft onder andere € 10,4 miljoen minder uitgaven aan wapensystemen waaronder infanterie gevechtsvoertuigen CV90 en € 11,2 miljoen overige assortimenten, waaronder inhuur van tenten. Tevens is de realisatie van verwerving van Land materieel € 5,2 miljoen hoger dan begroot vanwege het eerder ontvangen en betalen dan verwacht van een factuur van € 4,8 miljoen voor het project Vervanging Hijskraan. Het resterende verschil van tussen begroting en realisatie is het gevolg van vele kleine afwijkingen bij diverse budgetten.

Ontvangsten

De ontvangsten bij dit artikel zijn € 6,1 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht, met name als gevolg van een ontvangst van € 4,6 miljoen naar aanleiding van een achterstallige verrekening met artikel 1 ‘Inzet’ van onderhoud van voertuigen waarvan de uitgaven in voorgaande begrotingsjaren zijn gedaan. Het resterende verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van verschillende kleine afwijkingen binnen het artikel.

Licence