Base description which applies to whole site
+

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

240.285

0

240.285

‒ 206.096

34.189

‒ 5.712

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

          

Uitgaven

241.085

0

241.085

‒ 7.982

233.103

‒ 2.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

          

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

37.884

0

37.884

‒ 4.156

33.728

1.000

0

0

0

Subsidies

36.830

0

36.830

‒ 4.156

32.674

1.000

0

0

0

Nationaal Comité

5.403

0

5.403

0

5.403

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

2.738

0

2.738

0

2.738

0

0

0

0

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

2.179

0

2.179

0

2.179

0

0

0

0

Zorg- en dienstverlening

6.275

0

6.275

0

6.275

0

0

0

0

Overige

20.235

0

20.235

‒ 4.156

16.079

1.000

0

0

0

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Opdrachten

428

0

428

0

428

0

0

0

0

Overige

428

0

428

0

428

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Overige

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

203.201

0

203.201

‒ 3.826

199.375

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Inkomensoverdrachten

193.240

0

193.240

‒ 3.826

189.414

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

193.240

0

193.240

‒ 3.826

189.414

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

‒ 3.826

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

9.961

0

9.961

0

9.961

0

0

0

0

SVB

8.721

0

8.721

0

8.721

0

0

0

0

PUR

1.240

0

1.240

0

1.240

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Overige

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

Subsidie

Overig

In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Bijstelling van het budget.

Licence