Base description which applies to whole site
+

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 11 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

32.024

0

32.024

‒ 3.119

28.905

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

          

Uitgaven

35.892

0

35.892

‒ 3.119

32.773

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

   

0,0%

      

1. Internationale samenwerking

8.879

0

8.879

456

9.335

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Overige

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.979

0

7.979

456

8.435

0

0

0

0

World Health Organization

2.968

0

2.968

0

2.968

0

0

0

0

EMA

4.027

0

4.027

0

4.027

0

0

0

0

Overige

984

0

984

456

1.440

0

0

0

0

          

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Eigenaarsbijdrage RIVM

22.013

0

22.013

‒ 3.575

18.438

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

‒ 1.269

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

0

    

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Overige

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).

In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.

Licence