Base description which applies to whole site
+

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgelden

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

14.038

14.319

‒ 387

9

13.941

       

Uitgaven

14.038

14.319

‒ 387

9

13.941

waarvan juridisch verplicht

100%

    
       

Bijdrage aan agentschappen

14.038

14.319

‒ 387

9

13.941

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.038

14.319

‒ 387

9

13.941

       

Ontvangsten

188.743

188.743

0

0

188.743

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven.

Licence