Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 25 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

37.678

‒ 37.678

0

0

Uitgaven

0

37.678

‒ 37.678

0

0

      

Prijsbijstelling

0

23.923

‒ 23.923

  

Loonbijstelling

0

22.127

‒ 22.127

  

Onvoorzien

0

‒ 8.372

8.372

  
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».

Licence