Base description which applies to whole site
+

2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence