Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,4 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,5 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op zowel het verplichtingenbudget als het uitgavenbudget kent diverse oorzaken.

In de veegbrief is gemeld dat het verplichtingenbudget met circa € 7 mln. overschreden zou worden omdat er in december 2021 verplichtingen voor 2022 aangegaan. Deze verplichtingen zijn toch in 2022 vastgelegd, waardoor er een onderuitputting van het verplichtingenbudget van € 0,4 mln. is gerealiseerd.

Daarnaast zal voor licenties de factuur van circa € 0,6 mln. in plaats van in 2021 in 2022 worden ontvangen. Tevens is met betrekking tot een werkplekvernieuwing circa € 0,2 mln. niet tot besteding gekomen vanwege het thuiswerken in verband met de coronamaatregelen. Tot slot is circa € 0,4 mln. aan aangegane verplichtingen in 2021 niet tot betaling gekomen. Deze factuur wordt in 2022 betaald.

Licence