Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,7 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De uitgaven vallen lager uit doordat er als gevolg van de coronamaatregelen minder uitgaven waren voor onder andere woon-werkverkeer, internationale dienstreizen en catering. Daarnaast was er sprake van vertraagde werving van nieuw personeel en komt een deel van de bij eerste suppletoire begroting toegekende budget voor het actieplan Open op Orde niet tot besteding in 2021.

Licence