Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Financiële markten

Verplichtingen

MuntcirculatieDe verplichting voor de muntcirculatie is met € 3 mln. lager uitgevallen. In 2021 zijn er minder munten geproduceerd en geslagen dan geraamd t.w.v. € 1,5 mln. Daarnaast is er een verplichting afgeboekt van € 1,5 mln.

Garantie BESIn december 2021 is er een bijstelling van € 5,1 mln. geweest van de depositogarantie, die in USD is, als gevolg van een veranderende wisselkoers USD/EUR.

Verplichtingen en uitgaven

Rechtszaak SRHSinds enkele jaren loopt een rechtszaak over het vaststellen van de schadeloosstelling n.a.v. de onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. door de Staat. Op 11 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan. De staat is op 11 mei 2021 in cassatie gegaan. De eventuele uitbetaling van de schadeloosstelling wordt hiermee uitgesteld. De uitvoeringskosten vallen daarmee in 2021 lager uit dan begroot (€ 1,3 mln.). Ook de vergoeding voor proceskosten valt lager uit (€ 1,2 mln.).

Overig De overige betalingsverplichtingen in 2021 waren € 2,8 mln. lager dan oorspronkelijk begroot. Dit komt onder andere doordat advies- en onderzoekskosten lager uitvielen dan verwacht.

Ontvangsten

BekostigingDe ontvangsten uit het muntwezen zijn met € 13,3 mln. toegenomen. In 2021 zijn er via DNB meer munten in omloop gebracht dan dat er uit omloop zijn teruggekomen.

Overige ontvangstenDe overige ontvangsten zijn € 5,3 mln. hoger uitgevallen. Dit zijn boeteontvangsten van AFM en DNB. Indien de totale boeteontvangsten van AFM en DNB hoger zijn dan de drempel van € 2,5 mln., worden deze ontvangsten overgedragen aan de Staat (op artikel 2).

Licence