Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Lucht materieel

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 1.015,6 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Daarvan is met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 K, nr. 8) € 60 miljoen gemeld.

De realisatie van de verplichtingen voor de instandhouding van het Lucht materieel is € 954,1 miljoen hoger dan in de tweede suppletoire begroting door de verplichting voor de Production Sustainment Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MoU) voor de F-35. De begroting en voortgangsrapportages 2021 en 2022 zijn hierop wel aangepast, maar de MoU werd niet als meerjarige verplichting geadministreerd. De PSFD MoU dient tot het einde van de levensduur van de F-35 worden vastgelegd. Daarom heeft er een extracomptabele correctie plaatsgevonden waardoor de verplichting alsnog meerjarig is vastgelegd en in de Slotwet 2021 verwerkt.

Verder wordt de overrealisatie met name veroorzaakt door het afsluiten van meerjarige contracten binnen het budget voor de instandhouding van het Lucht materieel voor diverse wapensystemen: Fort Hood technische ondersteuning, tussen € 100 ‒ € 150 miljoen (commecieel vertrouwelijk contract), C-130 (€ 14,2 miljoen), NH-90 (€ 11,3 miljoen), F-35 (€ 10,0 miljoen) en Patriot (€ 7,8 miljoen). Aan de andere kant zijn er minder verplichtingen aangegaan binnen het budget voor de instandhouding van lucht materieel voor contracten voor verschillende wapensystemen, omdat de verplichtingen die in eerdere jaren zijn aangegaan voldoende bleken voor de behoeften van 2021: F-16 (€ 19,9 miljoen), Apache (€ 17,4 miljoen), Chinook (€ 17,1, miljoen), (K)DC-10 (€ 6,4 miljoen).

Bij het project Continuatie VIP-transport is de realisatie tussen € 50 ‒ € 100 miljoen (commercieel vertrouwelijk) lager uitgevallen. De eerdere Europese aanbesteding heeft niet geleid tot het ontvangen van offertes. Aansluitend is een nieuwe aanbesteding gestart, maar de onderhandelingen hebben niet geleid tot een contract in 2021. De huidige verwachting is dat contractsluiting van de nieuwe aanbesteding begin 2022 zal plaatsvinden.

Het resterende verschil tussen de tweede suppletoire begroting en de realisatie is het gevolg van kleinere afwijkingen.

Uitgaven

De realisatie van het uitgavenbudget verwerving van lucht materieel is € 52,4 miljoen hoger dan begroot ten tijde van de tweede suppletoire begroting. Met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 K, nr. 8) is € 60 miljoen gemeld.

Bij het project Verwerving F-35 is € 52,4 miljoen meer uitgegeven dan verwacht. De overrealisatie is toe te rekenen aan versnelde uitgaven voor de F-35, waarbij het proces van betaling van BTW voor een F-35, die eind 2021 is geleverd, voorspoediger is doorlopen dan voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 14 miljoen reeds in 2021 afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Deze betaling is begroot in 2022. Tevens is het facturatieproces van met name de hoofdleverancier Lockheed Martin eind 2021 sneller verlopen dan voorzien, waardoor facturen in 2021 zijn betaald die waren gepland voor 2022.

Licence