Base description which applies to whole site

2.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 18,8 miljoen verlaagd.

Uitgaven

Het budget wordt met € 11,5 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Er is in totaal voor € 10,4 miljoen minder gerealiseerd op subsidies. Dit komt voornamelijk door een meevaller van € 6,0 miljoen op onder andere de subsidie voor zij-instroom en een meevaller van € 3,9 miljoen op de subsidie lerarenbeurs.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,3 miljoen verhoogd.

Licence