Base description which applies to whole site

2.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven worden met € 2,4 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

Het budget voor de uitgaven meerderjarige scholieren vo wordt met € 2,6 miljoen verlaagd als gevolg van lagere realisatiecijfers.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,2 miljoen verlaagd.

Licence