Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

72.432

‒ 6.324

66.108

1.350

67.458

1.325

1.292

1.272

1.258

Totale uitgaven

72.432

‒ 6.324

66.108

1.350

67.458

1.325

1.292

1.272

1.258

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

               
                   

Inkomensoverdracht

69.903

‒ 6.309

63.594

1.299

64.893

1.273

1.241

1.219

1.206

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.909

‒ 341

3.568

73

3.641

73

73

73

73

Deeltijd vo (R)

2.597

‒ 644

1.953

48

2.001

48

48

48

48

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

4.758

‒ 377

4.381

88

4.469

86

84

82

81

Meerderjarige scholieren vo (R)

55.235

‒ 5.372

49.863

1.027

50.890

1.003

973

952

941

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.404

425

3.829

63

3.892

63

63

64

63

Leningen

0

14

14

0

14

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

0

14

14

0

14

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

2.529

‒ 29

2.500

51

2.551

51

51

53

52

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.529

‒ 29

2.500

51

2.551

51

51

53

52

Ontvangsten

3.167

‒ 984

2.183

0

2.183

0

0

0

0

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

327

‒ 42

285

0

285

0

0

0

0

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

2.840

‒ 942

1.898

0

1.898

0

0

0

0

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook de algemene toelichting).

Licence