Base description which applies to whole site

2.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 56,1 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is in totaal voor € 56,5 miljoen minder verplicht op de bekostiging. Dit komt met name door een bijstelling van de verplichtingen op het budget van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit budget was bij tweede Suppletoire Begroting juist met hetzelfde bedrag naar boven bijgesteld, maar dit bleek niet nodig. Daarom wordt dit budget in de Slotwet weer omlaag bijgesteld.

Uitgaven

Het budget wordt met € 0,1 miljoen verlaagd.

Licence