Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.134.046

0

1.134.046

70.500

1.204.546

45.783

29.177

27.903

26.475

waarvan garantieverplichtingen

                 

waarvan overig

1.134.046

0

1.134.046

70.500

1.204.546

45.783

29.177

27.903

26.475

Totale uitgaven

1.134.749

0

1.134.749

43.951

1.178.700

49.574

29.190

27.907

26.475

waarvan juridisch verplicht (%)

99,7%

               
                   

Bekostiging

1.009.062

0

1.009.062

36.968

1.046.030

36.213

26.162

24.879

23.467

NWO

478.941

 

478.941

13.297

492.238

13.136

10.617

10.615

10.752

KNAW

91.757

 

91.757

3.398

95.155

3.394

2.037

2.037

2.030

KB

49.800

 

49.800

1.103

50.903

1.091

1.106

1.106

1.092

NWO Talentenontwikkeling

165.885

 

165.885

3.676

169.561

3.676

3.676

3.676

3.676

NWO STW

8.000

 

8.000

177

8.177

177

177

177

177

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

55.380

 

55.380

1.228

56.608

1.228

1.228

1.228

1.228

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

21.737

 

21.737

9.340

31.077

8.820

3.348

2.827

1.440

Poolonderzoek

3.147

 

3.147

70

3.217

34

34

34

34

Caribisch Nederland

2.500

 

2.500

55

2.555

55

55

55

55

NWO NWA

131.915

 

131.915

4.624

136.539

4.602

3.884

3.124

2.983

Subsidies (regelingen)

26.928

0

26.928

250

27.178

815

1.019

1.019

962

Stichting NLBIF

566

 

566

0

566

‒ 566

‒ 566

‒ 566

‒ 566

Naturalis Biodiversity Center

6.514

 

6.514

150

6.664

716

716

716

716

BPRC

9.957

 

9.957

961

10.918

961

961

961

961

NCWT/NEMO

3.460

 

3.460

74

3.534

74

74

74

74

STT

226

 

226

5

231

5

5

5

5

Stichting AAP

1.061

 

1.061

23

1.084

23

23

23

23

Nationale coördinatie

5.144

 

5.144

‒ 963

4.181

‒ 398

‒ 194

‒ 194

‒ 251

Opdrachten

340

0

340

297

637

80

81

81

119

Bijdrage aan agentschappen

863

0

863

103

966

18

18

18

18

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

863

 

863

103

966

18

18

18

18

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

97.556

0

97.556

6.333

103.889

12.448

1.910

1.910

1.909

EMBC

1210

 

1.210

147

1.357

24

24

26

18

EMBL

5.227

 

5.227

102

5.329

102

102

102

102

ESA

32.746

 

32.746

641

33.387

641

641

641

641

CERN

46.427

 

46.427

5.209

51.636

5.205

905

904

904

ESO

9.261

 

9.261

181

9.442

6.423

185

185

194

NTU/INL

2.685

 

2.685

53

2.738

53

53

52

50

Ontvangsten

101

0

101

0

101

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 70,5 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 44,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 37,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

  • het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (€ 22,4 miljoen). Zie hiervoor de toelichting in het algemene deel;

  • het verdelen van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (€ 3,7 miljoen). Zie hiervoor het algemene deel;

  • diverse overboekingen naar het NWO en NRO budget in het kader van onderzoeken (€ 10,8 miljoen). Het gaat hierbij onder andere om PEIL Onderwijs (€ 1,1 miljoen), Promotiebeuzen voor leraren (€ 1,2 miljoen) en Comenius beurzen (€ 4,6 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd.

Licence