Base description which applies to whole site

2.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 11,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 6,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 0,06 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Een onderschrijding op het verplichtingenbudget van € 4,5 miljoen, vanwege minder aangegane verplichtingen voor diverse opdrachten die verband houden met het verwijderen van asbestdaken.

  • Een onderschrijding op het verplichtingenbudget ter waarde van € 1,5 miljoen door minder aangegane verplichtingen voor subsidie vuurwerk. Dit komt doordat er minder verplichtingen in het kader van de subsidie vuurwerk hebben plaatsgevonden.

  • Tevens zijn er minder verplichtingen aangegaan voor subsidies inrichtingen en transport. Het gaat om een onderschrijding van per saldo € 1,1 miljoen.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 4,6 miljoen.

Uitgaven

3 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidies

Uitgavenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Een onderschrijding van het subsidiebudget van per saldo € 4,5 miljoen. Dit komt door lagere uitgaven in het kader van de subsidie vuurwerk, vanwege minder betalingen voor de subsidies aan detailhandel en opslag en transport dan verwacht.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de uitgaven van in totaal € 2,3 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence