Base description which applies to whole site

2.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor € 10,7 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. De uitgaven- en ontvangstenmutaties zijn nihil en daarmee lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Verplichtingen

Zoals in de decemberbrief (Kamerstukken II, 35925-XI, nr. 71) aangekondigd is het verplichtingenbudget in 2021 na de 2e suppletoire begroting verhoogd met € 10,7 miljoen. Het betreft de bijdrage aan BDU-regio’s voor de Korte Termijn Aanpak in het programma Mobiliteit en Verstedelijking, waaronder de no regret-pakket Binckhorst (€ 5 miljoen), invulling van BO-MIRT-afspraken, waaronder bijdrage aan Zuid-Holland Bereikbaar (€ 3,3 miljoen), de bijdrage aan ontwikkeling Entreegebied in Zoetermeer (€ 2,3 miljoen) en overige regionale activiteiten.

Licence