Base description which applies to whole site
+

2.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 0,8 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan en is € 1,7 miljoen meer uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn sinds de Najaarsnota ongewijzigd.

Zoals reeds in de Decemberbrief aangekondigd vindt de verantwoording van de uitgaven voor Topsector Logistiek, Vrachtwagenheffing, Beter Benutten en ERTMS plaats op de IenW-begroting, maar de middelen staan op het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden daarom jaarlijks overgeheveld naar de IenW-begroting.

Licence