Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 98 Algemeen

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 7,7 miljoen en de uitgaven zijn € 6,5 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze onderuitputting is met name ontstaan op de volgende budgetten:

  • Op subsidies is € 0,5 miljoen aan verplichtingen en 0,2 miljoen aan uitgaven minder gerealiseerd. Dit komt door minder subsidieaanvragen in 2021.

  • Op opdrachten handhaving is bij de verplichtingen € 1,3 miljoen en bij de verplichtingen € 1,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die lager uit zijn gevallen en activiteiten die vertraagd zijn of niet door zijn gegaan.

  • Op opdrachten overig is bij de verplichtingen € 4,0 miljoen en bij de uitgaven € 3,9 miljoen minder gerealiseerd. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door minder uitgaven dan van te voren geraamd, door vertraging of het niet door gaan van de uitvoering en door betalingen die pas in 2022 plaatsvinden omdat de facturen te laat zijn ontvangen.

  • Op bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken is bij de verplichtingen € 0,9 miljoen en bij de uitgaven € 0,6 miljoen onderbesteed. De betaling van 2021 van € 0,6 miljoen heeft niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2022.

Licence