Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Verplichtingen:

Er is in 2021 sprake van koersverliezen. Deze koersverliezen worden zoals gebruikelijk geboekt op artikelonderdeel 5.2 'Diverse ondersteunende activiteiten'. De koersverliezen betreffen in 2021 EUR 14,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ministerie werkt met een vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een (in dit geval negatief) saldo.

Uitgaven:

Artikelonderdeel 5.1 Multilaterale samenwerking

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de uitgavenrealisatie lager uitgevallen dan eerder begroot. Dit is onder andere het gevolg van een overboeking naar artikelonderdeel 4.1 voor een extra bijdrage aan UNWRA, de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen.

Artikelonderdeel 5.2 Overig armoedebeleid

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de uitgavenrealisatie hoger uitgevallen dan eerder begroot. Dit komt onder andere door een vooruitbetaling ten behoeve van schuldverlichting aan de African Development Bank (AfDB).

Ook is er in 2021 sprake van koersverliezen. De koersverliezen worden zoals gebruikelijk geboekt op artikelonderdeel 5.2 'Diverse ondersteunende activiteiten'. De koersverliezen betreffen in 2021 EUR 14,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ministerie werkt met een vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat ten opzichte van de werkelijk geldende koers, ontstaat een (in dit geval negatief) saldo.

Ontvangsten:

Alle ODA-ontvangsten (zowel op de BHOS als de BZ begroting) worden verantwoord op het artikelonderdeel 5.21 ‘Ontvangsten OS’ van de BHOS begroting.Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de ontvangstenrealisatie lager uitgevallen dan eerder begroot. Enerzijds komt dit door een verlaagde de ontvangstenrealisatie op artikelonderdeel 5.21 (Ontvangsten OS). Dit betreffen onder andere ontvangsten van (afgeronde) activiteiten waarvan inkomstenramingen een hoge onzekerheidsmarge kennen. Anderzijds is dit het gevolg van restituties gerelateerd aan leningen op zowel ODA (artikelonderdeel 5.20) als non-ODA (artikelonderdeel 5.23).

Licence