Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting valt de uitgavenrealisatie op artikel 4.1 (Humanitaire hulp) hoger uit als gevolg van een tweetal extra bijdragen. Dit betreft enerzijds een extra bijdrage aan CERF van OCHA van EUR 10 mln vanwege de toegenomen humanitaire noden en daarbij nog achterblijvende bijdragen. Anderzijds betreft dit een betaling van EUR 6 mln aan UNRWA, de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Deze bijdrage is om de continuïteit van de dienstverlening door UNWRA te helpen garanderen.

Hier tegenover staat een verlaging van EUR 2,6 miljoen van de uitgaven voor noodhulp vanwege het lager uitvallen van de inzet van Nederlandse blushelikopters voor de bestrijding van bosbranden in Albanië.

Licence