Base description which applies to whole site

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

6.09 Ten laste van begroting IenW

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

6.09.01 Ten laste van begroting IenW

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2034 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2034 toegelicht.

Tabel 23 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

           
  

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020-2034

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

17.192.192

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

17.192.192

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence