Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Ontvangsten

 

1.053.739

 

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.053.739

 

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.053.739

 

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Licence