Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

                   

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                   
                   

Ontvangsten

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

                   

Ontvangsten

                 

Ontvangsten

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Licence