Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 7: Bijdragen andere begrotingen Rijk

Het DMF wordt gefinancierd met een bijdrage uit de defensiebegroting. Deze bijdrage is op de defensiebegroting opgenomen op artikel 13. Op dit begrotingsartikel wordt de bijdrage vanuit het voedingsartikel ontvangen. Dit artikel is puur technisch van aard.

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Ontvangsten

   

5.040.806

4.869.867

5.270.312

‒ 400.445

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

   

5.040.806

4.869.867

5.270.312

‒ 400.445

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. De relevante mutaties zijn toegelicht bij de des betreffende artikelen.

Licence