Base description which applies to whole site

3.7. Artikel 7: Bijdragen andere begrotingen Rijk

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn daarom terug te vinden in de begroting Hoofdstuk X; artikel 13: Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangsten

0

4.937.599

4.948.612

4.713.414

4.640.194

4.648.719

4.438.089

Subtotaal

0

4.937.599

4.948.612

4.713.414

4.640.194

4.648.719

4.438.089

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

4.937.599

4.948.612

4.713.414

4.640.194

4.648.719

4.438.089

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotings jaar (t1)

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

4.937.599

4.948.612

4.713.414

4.640.194

4.648.719

4.438.089

Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen rijk (bedragen x € 1.000)
 

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontvangsten

4.385.249

4.297.403

4.463.985

4.292.684

4.291.569

4.272.952

4.279.643

4.279.989

4.265.310

4.280.977

Subtotaal

4.385.249

4.297.403

4.463.985

4.292.684

4.291.569

4.272.952

4.279.643

4.279.989

4.265.310

4.280.977

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

4.385.249

4.297.403

4.463.985

4.292.684

4.291.569

4.272.952

4.279.643

4.279.989

4.265.310

4.280.977

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotings jaar (t1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

4.385.249

4.297.403

4.463.985

4.292.684

4.291.569

4.272.952

4.279.643

4.279.989

4.265.310

4.280.977

Licence