Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 29,7 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is voonamelijk een aanvulling van de compensatie voor de gestegen dollarkoers.

Dit betreft een artikel waarbij de ontvangsten op dit artikel gelijk zijn aan de uitgaven op artikel 13 van de defensiebegroting. Met deze Slotwet wordt de ontvangstenbegroting gelijkgesteld aan het niveau van de uitgaven op artikel 13 van de defensiebegroting.

Licence