Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

680.941

640

681.581

18.540

700.121

34.096

38.947

42.887

45.528

                   

Uitgaven

680.941

640

681.581

18.540

700.121

34.096

38.947

42.887

45.528

waarvan juridisch verplicht

90%

     

98%

       
                   

Opdrachten

24.070

0

24.070

1.318

25.388

‒ 307

‒ 246

‒ 263

‒ 284

- gereedstelling

24.070

0

24.070

1.318

25.388

‒ 307

‒ 246

‒ 263

‒ 284

Personele uitgaven

634.143

0

634.143

15.202

649.345

31.195

36.290

40.215

42.757

- Eigen personeel

537.498

0

537.498

17.479

554.977

17.889

20.873

25.288

27.703

- Externe inhuur

           

480

480

480

- Overige personele exploitatie

96.645

0

96.645

‒ 2.277

94.368

13.306

14.937

14.447

14.574

Materiële uitgaven

22.728

640

23.368

2.020

25.388

3.208

2.903

2.935

3.055

- Overige materiële exploitatie

22.728

640

23.368

2.020

25.388

3.208

2.903

2.935

3.055

                   

Apparaatsontvangsten

12.111

0

12.111

0

12.111

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 17,5 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van aanvullend budget voor Toelagen Tijdelijk Loongebouw (€ 5,7 miljoen), Defensiebrede maatregelen, zoals het doorlichten van het domein materieellogistiek (€ 5,2 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 3,5 miljoen) en interne budgetoverhevelingen van andere defensieonderdelen naar de luchtmacht ten behoeve van 1 Air Traffic Management (1 ATM) (€ 2,9 miljoen). Voorts is het budget gestegen door extra uitgaven in relatie tot arbeidsvoorwaarden, zoals stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 2,8 miljoen) en de onderrealisatie op het budget voor eigen personeel in 2021 is toegevoegd aan het budget van 2022 (€ 2,3 miljoen). Ten slotte is de overrealisatie op het budget voor externe inhuur in 2021 (€ 4,6 miljoen) ten laste van het budget voor eigen personeel in 2022 gebracht.

Licence