Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 55,6 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere personele uitgaven dan geraamd, waardoor eveneens de aangegane verplichtingen dalen.

Ontvangsten

De ontvangsten bij dit artikel zijn € 7,3 miljoen hoger. Dit heb ik voor € 8 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59 .Het betreft een hogere teruggave uit case closures van FMS holding accounts dan verwacht.

 

Licence