Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

162.677

0

162.677

124.235

286.912

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

                   

Uitgaven

190.426

0

190.426

124.235

314.661

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

waarvan juridisch verplicht

19%

     

33%

       
                   

Opdrachten

190.426

0

190.426

124.235

314.661

‒ 58

‒ 58

‒ 58

‒ 58

- Internationale Inzet (BIV)

182.785

0

182.785

120.517

303.302

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.374

0

3.374

3.763

7.137

138

138

138

138

- Overige inzet

4.267

0

4.267

‒ 45

4.222

174

174

174

174

                   

Programma ontvangsten

2.907

0

2.907

0

2.907

       

- Internationale Inzet (BIV)

1.407

0

1.407

0

1.407

       

- Overige inzet

1.500

0

1.500

0

1.500

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Internationale Inzet (BIV)

Het budget internationale veiligheid wordt gebruikt om de extra kosten van de ondersteuning van de oorlog in Oekraine te verwerken. Deze extra kosten worden generaal vergoed en daarom wordt ongeveer € 73 miljoen aan het BIV overgeboekt. Daarnaast is de onderuitputting van het BIV over 2021 van ongeveer € 50 miljoen conform de eindejaarsmargesystematiek toegevoegd aan het budget voor 2022.

Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)

Voor de ondersteuning van defensiepersoneel in de teststraten van de GGD stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 2,5 miljoen beschikbaar.

Licence