Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

25.054

0

25.054

24

25.078

774

‒ 226

‒ 226

‒ 226

          

Uitgaven

28.022

0

28.022

24

28.046

774

‒ 226

‒ 226

‒ 226

          

1. Internationale samenwerking

8.654

0

8.654

250

8.904

1.000

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Overige

900

0

900

0

900

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.754

0

7.754

250

8.004

1.000

0

0

0

World Health Organization

2.968

0

2.968

250

3.218

1.000

0

0

0

EMA

3.802

0

3.802

0

3.802

0

0

0

0

Overige

984

0

984

0

984

0

0

0

0

          

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

14.368

0

14.368

‒ 226

14.142

‒ 226

‒ 226

‒ 226

‒ 226

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

14.368

0

14.368

‒ 226

14.142

‒ 226

‒ 226

‒ 226

‒ 226

Eigenaarsbijdrage RIVM

14.368

0

14.368

‒ 226

14.142

‒ 226

‒ 226

‒ 226

‒ 226

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Overige

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
1. Internationale samenwerking

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

World Health Organization

Ten behoeve van de organisatie van het World Local Production Forum in 2023 worden vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) middelen aan de VWS-begroting toegevoegd. Het gaat om € 0,25 miljoen in 2022 en € 1 miljoen in 2023. Dit Forum gaat over het beter organiseren van lokale productie van geneesmiddelen. Nederland zal als gastheer optreden.

Licence