Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 23 suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.535

1.535

39

0

1.574

      

Uitgaven

1.535

1.535

39

0

1.574

      

Materiële uitgaven

     

Interparlementaire betrekkingen

1.535

1.535

39

0

1.574

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence