Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

34.600

34.600

1.266

0

35.866

      

Uitgaven

34.600

34.600

1.266

0

35.866

      

Institutionele inrichting

     

Schadeloosstelling

22.701

22.701

852

0

23.553

Personele uitgaven

     

Pensioenen en wachtgelden

11.899

11.899

414

0

12.313

Schadeloosstelling Europarlementariërs

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Licence