Base description which applies to whole site
+

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

15.848

20.758

762

‒ 2

21.518

      

Uitgaven

15.848

20.758

762

‒ 2

21.518

      

Institutionele inrichting

     

Apparaat Eerste Kamer

11.641

16.551

537

‒ 2

17.086

Personele uitgaven

     

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.128

4.128

122

0

4.250

Materiële uitgaven

     

Verenigde Vergadering

79

79

103

0

182

      

Ontvangsten

140

140

0

100

240

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Licence