Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Op dit artikel is in 2022 circa € 1,0 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,5 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

Er is sprake van een overschrijding op het verplichtingenbudget (€ 1,7 mln.) en uitgavenbudget (€ 1,5 mln.) voor de Schadeloosstelling. Dit hangt samen met de betaalde eindheffing voor de werkkostenregeling over het jaar 2021. Deze is begin 2022 betaald.

Verder is er een onderschrijding van het verplichtingenbudget (€ 0,6 mln.) en uitgavenbudget (€ 2,0 mln.), dit wordt veroorzaakt door het aantal wachtgeldgerechtigden dat in 2022 lager was dan begroot.

Licence