Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Op dit artikel is in 2022 circa € 12,6 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 4,4 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

Op het onderzoekbudget is circa € 1,8 mln aan uitgaven- en verplichtingenbudget minder uitgegeven. De reden hiervan is dat er minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan waar bij 2e suppletoire begroting 2022 vanuit werd gegaan.

Op het materiele budget is circa € 1,0 mln. aan uitgaven en verplichtingen minder uitgegeven. Dit komt omdat met SDU is overeengekomen dat vanaf het 4e kwartaal 2022 per kwartaal de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht en geen voorschot meer wordt betaald. Verder zijn zowel de tarieven van de SDU als het aantal geproduceerde pagina's lager uitgevallen. Dit heeft ook geleid tot een lager bedrag dat is vastgelegd aan verplichtingen. Verder is het op het materiele budget € 0,8 mln. minder aan verplichtingen en uitgaven uitgegeven. De reden hiervan is dat er in 2022 minder werkzaamheden aan de parlementaire enquetes is uitgevoerd dan waar bij 2e suppletoire begroting werd uitgegaan.

Het verschil tussen het uitgaven- en verplichtingenbudget van circa € 8,2 mln. is onder meer te verklaren door de onderschrijding op het verplichtingenbudget door de verlenging en vastlegging van contracten (o.a. externe inhuur) in 2023 in plaats van in 2022.

Licence