Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Land materieel

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 328,4 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Voor instandhouding van het materieel is € 13,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Het betreft met name minder verplichtingen aan de operationele wielvoertuigen van de Landmacht.

Voor de verwerving van materieel zijn € 297,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het betreft verplichtingen voor de Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) Patriot van € 175,0 miljoen. Als gevolg van excessief gestegen prijzen is de aanbestedingsprocedure stilgelegd. Ook voor zijn minder verplichtingen aangegaan voor de vervanging van de vouwbrug voor € 50,2 miljoen, voor NBC-maskers € 23,1 miljoen en BKI Precision Guided Munition € 17,5 miljoen en voor de het midlife update PzH2000. Voor de MANPAD Service Life Extension Program is € 32,3 miljoen minder verplicht.

Het overige verschil betreft diverse kleinere afwijkingen.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 35,6 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 83 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-K, nr. 6.

Voor de instandhouding van het materieel is € 21,2 miljoen meer uitgegeven. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de versnelde realisatie van het onderhoud aan het infanteriegevechtsvoertuig CV90, Defensiebrede aanschaf van werkplaatsinrichting en artikelen voor de bedrijfshulpverlening.

Voor de verwerving zijn € 14,4 hogere uitgaven gedaan, waarvan € 5,2 miljoen voor de levensverlenging van het PATRIOT-systeem.

Het overige verschil betreft diverse kleinere afwijkingen.

Licence