Base description which applies to whole site

Artikel 93: Geheim

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 0,2 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 0,2 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,05 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence