Base description which applies to whole site

Artikel 92: Nog Onverdeeld

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 10 mln. niet verdeeld en dus vrijgevallen.

Toelichting

Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk plaatsen van nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Licence