Base description which applies to whole site

Artikel 93 Geheim

Tabel 12 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

          

Programma-uitgaven

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

93.1. Overig

         

Overig

         

Geheim

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence