Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Op artikel 6 is in 2022 € 24,5 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 19,2 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is € 3,8 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De onderschrijding op de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door diverse zaken.

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Er is een onderschrijding bij ICTU van circa € 2,5 mln. Dit is het gevolg van een vertraging van feitelijke betalingen ten behoeve van voornamelijk de projecten implementatie van de Single Digital Gateway en de realisatie van de Interbestuurlijke Datastrategie. Daarnaast is er een onderschrijding van circa € 1,2 mln. op de bijdrage aan Telecom voor toezicht op het elektronische identiteitsmiddel voor burgers en bedrijven (eHerkenning). Eherkenning is nog niet volledig uitgerold. Verder is er een onderschrijding van circa € 5,5 mln. op de bijdrage RvIG voor bijdrage BSN doordat de migratie verschoven is. Op de bijdrage ICTU is op de verplichtingen een onderschrijding van € 5,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door verplichtingen die in voorgaande jaren zijn vastgelegd.

Indentiteitsstelsel

Verder is er een onderschrijding van circa € 1,4 mln. op opdrachten identiteitsstelsel, de elektronische digitale identiteit en de bijdrage aan het toekomstig opdrachtgeverschap op de BRP aan RvIG.

Investeringspost digitale overheid

Op opdrachten is er een onderschrijding van circa € 1,7 mln. door vertraging op IP-projecten communicatie toegang en de implementatie SGD. Verder is er een onderschrijding van circa € 2,5 mln. op de bijdrage RVO door vertraging in de uitvoering van het innovatiebudget.

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Op de uitgaven is een onderschrijding van € 5,7 mln. op de bijdrage van de Dienst Publike Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken door onderschrijding POK-projecten Directe feedback en 1Overheid. Op de bijdrage RWD is op de verplichtingen een onderschrijding van € 6,0 mln. Dit wordt veroorzaakt door verplichtingen die in voorgaande jaren zijn vastgelegd.

In 2022 zijn er meerontvangsten van circa € 3,8 mln. geweest uit de afrekening van diversie opdrachten, waaronder de doorbelasting van DigiD/MijnOverheid, bijdrage ENSIA stelselhouders. Door versneld afronden van diverse opdrachten waren de gerealiseerde kosten lager dan het verstrekte voorschot.

Licence