Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Op artikel 1 is in 2022 € 4,2 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn € 4,6 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op het verplichtingen- en uitgavenbudget is grotendeels toe te schrijven aan de lagere uitvoeringskosten voor de Regio Deals. Dit komt omdat de bijeenkomsten niet fysiek, maar digitaal hebben plaatsgevonden. Verder is er minder tot betaling gekomen in 2022 op de subsidies voor bestuur en regio en POK - multiproblematiek.

Licence