Base description which applies to whole site

2.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 4,7 miljoen verlaagd. Dit komt voornamelijk door een verplichting op het instrument opdrachten die reeds in 2020 is aangegaan voor meerdere jaren, waardoor de verplichtingenruimte in 2022 niet meer nodig bleek.

Uitgaven

Het budget wordt met € 0,4 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 0,9 miljoen verhoogd.

Licence