Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Verplichtingen

De verplichtingen zijn bij het artikel € 3,2 miljoen hoger dan ten tijde van. de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 11 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59. Dat is het gevolg van € 4 miljoen hogere verplichtingen voor de Human Resource-transitie en voor de contributie aan de vakbonden van € 3 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn bij dit artikel € 4,5 miljoen hoger dan geraamd. Dat is het gevolg van de nacalculatie door de NAVO van de contibutie van het ministerie van Defensie. Voor de contributiebijdragen werden minder bestedingen gevonden en het restant is geretourneerd.

Licence