Base description which applies to whole site

2.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 voor € 13,7 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. De uitgaven- en ontvangstenmutaties zijn nihil en daarmee lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Verplichtingen

Zoals in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4) aangekondigd, is het verplichtingenbudget in 2022 na de 2e suppletoire begroting verhoogd met € 13,7 miljoen. Het betreft de bijdrage aan BDU-regio’s voor de Korte Termijn Aanpak in het programma Mobiliteit en Verstedelijking, waaronder de no regret-pakket Binckhorst, invulling van BO-MIRT-afspraken, waaronder bijdrage aan Zuid-Holland Bereikbaar, de bijdrage aan ontwikkeling Entreegebied in Zoetermeer, en overige regionale activiteiten.

Licence