Base description which applies to whole site

2.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Toelichting

Verplichtingen

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 voor een bedrag van € 31,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. Dit komt metname door onderstaande uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

Op de bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds is € 17,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit komt metname door verschillende overboekingen naar andere ministeries (€ 19 miljoen), zoals reeds in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4) aangekondigd. Tevens is aangekondigd in de Decemberbrief dat de middelen voor Topsector Logistiek, Vrachtwagenheffing, en ERTMS terug worden geboekt naar het Mobiliteitsfonds; de verantwoording van de uitgaven vindt plaats op de IenW-begroting, maar de middelen behoren bij het Mobiliteitsfonds (1,4 miljoen). Voor meer detail wordt verwezen naar de Slotwet van het Mobiliteitsfonds.

2 Bijdrage aan het Deltafonds

Op de bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds is € 11,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Zoals reeds in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4) aangekondigd, wordt de verlaging met name veroorzaakt door verschillende overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (6,8 miljoen). Verder wordt € 4,7 miljoen teruggestort naar de schatkist in verband met een op het Deltafonds ontvangen bijdrage van de EU voor de kosten Hoogwater Limburg. Deze kosten waren eerder uit de schatkist gefinancierd. Voor meer detail wordt verwezen naar de Slotwet van het Deltafonds.

Licence